Al meer dan twee jaar zijn de voorbereidende werkzaamheden aan de gang. Vanaf afgelopen nacht 0.00 uur is men gestart met de afbraak van de John F. Kennedybrug in Maastricht. De brug moet wijken voor een nieuw natuurpark. Daarbij wordt het voormalige inundatiegebied, dat van oorsprong het dorp St. Pieter van de binnenstad scheidde, in ere hersteld. Dit betekent concreet dat na het voltooien van de afbraak, een deel van het gebied permanent onder water zal worden gezet en er zo ruimte ontstaat voor planten en diersoorten die al sinds de 19de eeuw niet meer in dit deel van de stad voorkwamen.

Na de opening van de nieuwe A2-tunnel is de nood voor de Kennedybrug, die dateert uit 1968, komen te vervallen. Voor het verkeer langs de Maasboulevard betekent dit dat ze voortaan via de kern van St. Pieter zullen worden omgeleid richting Mergelweg. De inundatie van het gebied heeft ook gevolgen voor het politiebureau dat midden in het gebied ligt. “Met diverse aanlegsteigers om het bureau heen kan de waterpolitie dan prima terecht, het bureau ligt dan direct in verbinding met de Maas. Er komt een brede oprijbrug naar het bureau zodat ook auto’s het gebied nog altijd kunnen bereiken. Vanuit de vernieuwde Tapijnkazerne kijk je straks uit over een prachtige watervlakte.” aldus een woordvoerder van de gemeente. De “Koompe”, oftewel de Kommen (red.), worden dus weer in ere hersteld.

Het verkeer dat toch van de ene kant van de Maas naar de andere moet, wordt geadviseerd de Noorderbrug te nemen, waar men vorig jaar al met de ondertunneling van deze brug begonnen is. Daarnaast is er de mogelijkheid om via Lixhe (B) door de kern van Klein-Ternaaien om te rijden. De gemeente denkt tevens aan een tijdelijke openstelling van de St. Servaasbrug, maar dan alleen voor vrachtverkeer. Als noodscenario zijn er afspraken gemaakt met de eigenaar van het veerpont bij Eijsden. Dat was volgens de woorvoerder van de gemeente vrij snel geregeld: “We hebben hem gewoon meer geld gegeven. Een kind kan de was doen.”