Uit recent onderzoek is gebleken dat door de aanhoudende klimaatverandering het waterpeil in 2035 gestegen is met zo’n 4,3 meter. Daarvoor zijn dringende maatregelen nodig, zo worden de Maas en de Zuid-Willemsvaart voorzien van extra sluizen en dijken. Voor het Albertkanaal is echter een maatregel nodig met extreme gevolgen, vanwege de constructie van het kanaal is geen andere optie dan een aftakking mogelijk.

In een interview met ingenieur Jean van der Boren wordt de situatie uitgelegd: “Het water moet ergens naar toe, omdat de afstand Luik-Antwerpen redelijk kort is gaan dijken niet werken, of ze zouden 10 meter hoog moeten zijn. We hebben besloten om een aftakking te creëren van zo’n 3,5 km.” Ter hoogte van de brug nabij Vroenhoven wordt de aftakking ingezet en loopt deze zo Daalhof in. “Tussen het kanaal en Daalhof zijn best wat open velden waardoor we bassins kunnen creëren, zo ontstaan er flink wat buffers.” aldus Van der Boren.

De aftakking mondt uit in de fontein aan de Penatenhof dat wordt uitgebreid met een heuse fonteinshow. Die fonteinshow wordt het centrale punt van een nieuw mega-pretpark genaamd ‘Daelhovia’ sinds het project in Brunssum niet doorgaat. Om de auto’s voor het pretpark kwijt te kunnen wordt gebruik gemaakt van de parkeermogelijkheid in Lanaken.  Voor de bouw is volgens de ingenieur een drastische maatregel nodig: “Er staat namelijk een gebouw in de weg wat gesloopt moet worden, dat is de seniorenflat. Overigens is dat geen enkel probleem want in 2035 leven die mensen toch niet meer.”

Naar verwachting zal in 2020 met de eerste graafwerkzaamheden gestart worden.