Een uniek experiment, zo omschrijft projectleider Albert Thewissen van de Gemeente Maastricht het. Het nieuwe kruispunt in het midden van de Brusselseweg is ontworpen door bewoners Maasveld en dat leverde een opvallend resultaat op.

“Als opgeleid verkeerskundig ontwerper zit je vast in een stramien dat er met de jaren ingeslopen is, dat kan vaak alleen door outsiders doorbroken worden. Zij komen vaak met verfrissende ideeën.” En de verstandelijk gehandicapte bewoners kwamen inderdaad met aparte ideeën. Zoals het feit dat de Brusselseweg niet persé naar Brussel hoeft te lopen, deze mag ook best halverwege ergens anders heen gaan.

Of dat je gewoon verkeerslichten moet plaatsen, puur als estetisch element, ook al kun je nergens anders heen. “En het werkt, je moet die verbaasde blikken bij de automobilisten eens zien wanneer ze voor niets moeten wachten, het is hilarisch”, lacht Albert Thewissen.

Een ander idee van de bewoners dat uiteindelijk door de gemeente is uitgevoerd: “alle omliggende straten zoveel mogelijk afsluiten, maar pas op het laatste moment zonder enig bord dat hierop wijst”. Wil men het eigen huis bereiken, dan moet men daar moeite voor doen, ook zomaar even vertrekken is niet zomaar gedaan. En het heeft nig een voordeel: je krijgt een stuk minder onverwachts bezoek.

Volgens Thewissen is de gemeente in haar nopjes met de uitkomsten. “We gaan dit vaker doen, het scheelt de helft van het werk, het is origineel en het levert een dagbesteding op voor de bewoners. De volgende straat die aangepakt gaat worden is de Tongerseweg, die gaat straks niet meer naar Tongeren, maar stopt halverwege. Er zal tevens een naamswijziging plaatsvinden, vanaf 1 juni 2019 heet de straat de “Kerkhofweg”. Dat is namelijk waar deze doodlopende straat letterlijk en figuurlijk ophoudt.