Maastrichtse zwemmers kunnen hun hart weer ophalen. Vanaf morgen is het weer mogelijk heerlijk te zwemmen in de ENCI-groeve.
Het buitenbad werd in juni van dit jaar gesloten na klachten over de watertemperatuur en de geringe hoogte van waar men kon duiken. Bovendien was het zo dat wandelaars zich ongevraagd tussen de badgasten mengden. Dat leverde wel eens rumoerige situaties op. Critici beweerden dat de eigenlijke reden was dat de gemeentelijke ambtenaren grotendeels met vakantie waren, daardoor kon er niet gehandhaafd worden.

Er zijn een aantal maatregelen genomen die de problemen in de kiem moeten smoren: zo is de waterstand verlaagd zodat het publiek een stevige duik in de diepte kan maken. Afhankelijk van het zwemdiploma dat men in bezit heeft mag men al dan niet van de trap duiken. “Zwemmers dienen een kopie van het zwemdiploma bij zich te dragen”.

Ook zijn er hekken langs de paden geplaatst zodat de hinderlijke wandelaars op de daarvoor bestemde plek blijven. De temperatuur is een kwestie die vanzelf opgelost is: “de temperatuur is weer laag genoeg”.

Onlangs gaf Natuurmomenten nog te kennen dat ze overwegen nog alleen naakt recreëren toe te staan omdat dit de natuur minder aantast. Hierover is echter nog geen besluit genomen.