Dat Maastricht steeds drukker wordt bezocht, is inmiddels geen nieuws meer maar door de stijging van het toerisme brengt dit wel de nodige problemen met zich mee. Niet alleen is er veel mis met de bereikbaarheid van de stad, maar ook in de stad zelf laten de vele duizenden toeristen hun sporen na. Het grootste probleem speelt zich momenteel af in de Grote Staat, daar zijn de welbekende kinderkopjes inmiddels zo erg versleten dat ze vervangen dienen te woorden. Maar, zegt wethouder Willems, dat dat niet zomaar gaat: “Deze kinderkopjes zijn uniek en zijn niet al de volgende dag geleverd, ze zullen op bestelling gemaakt moeten worden en daar gaat een flinke tijd overheen. Omdat ingrijpen hard nodig is, zie ik geen andere optie dan de kinderkopjes een halve slag te draaien. Zo komt de onderkant boven te liggen en die is onbelopen. Het is inderdaad een gigantische klus maar daar zullen een twintigtal relatief goedkope krachten voor worden ingezet.”

De Trichtenaar heeft een aantal winkeliers om commentaar gevraagd, zo is storemanager Hans Sijstermans niet blij maar kan het wel begrijpen: “Het is hard nodig want het is geen gezicht zo. Echter lopen de klanten met al dat zand en grint naar binnen, wie kan dat weer gaan opruimen?”

Naar verwachting zal deze operatie twee weken tot een maximale uitloop van totaal 3,5 weken duren.