Door het recente faillissement van de alom in Maastricht bekende kebab-kraam Musti is de 11-jarige Mo werkeloos geworden. Sindsdien woont Mo niet meer op de Proosdijweg maar onder de Noorderbrug. Wij zochten hem op en spraken met hem over de afgelopen dagen. “Zoals we allemaal weten is leeftijd een belangrijke factor op de arbeidsmarkt anno 2016, en met mijn leeftijd kom je nergens aan de bak.” vertelt Mo. “Ik heb diverse sollicitatiegesprekken gehad en ben telkens afgewimpeld als ‘overgekwalificeerd’, niemand durft uit te spreken dat het gewoon om mijn leeftijd gaat.”

Mo vervolgt: “ik weet ook wel dat in deze tijd werkgevers gewend zijn dat kinderen van mijn leeftijd niet hard willen werken, dus weet je gewoon dat een baan vinden langer zal duren dan bij iemand die 15 jaar of ouder is”.

Op de vraag of Mo zich gediscrimineerd voelt reageert hij gelaten. “De arbeidsmarkt is nou eenmaal zo in Nederland, we overwegen terug te verhuizen naar Turkije. Daar is namelijk voldoende werk gezien het recente massaontslag binnen het ambtelijke apparaat”.