Vanaf vandaag zal men in Maastricht rekening moeten houden met extra oponthoud indien men van West naar Oost wil gaan en vice versa. De aanleg van de nieuwe Noorderbrugtunnel gaat namelijk van start. Hiermee moet op de lange termijn de druk op het wegennet van de stad drastisch verminderen.
Zoals bekend zucht de stad reeds lange tijd onder de alsmaar toenemende verkeersdrukte, daarom is er een aantal jaren geleden besloten de Noorderbrug te ondertunnelen. Na een periode van Europese aanbesteding, viel de keuze uiteindelijk op een consortium van twee bedrijven: Detonatie NV en Brisantie NV, genaamd Bridge2far. “Bridge2far had vanaf het begin al de beste kaarten”, legt een woordvoerder van de gemeente uit. “Ze kosten namelijk maar de helft van het gereserveerde geld. Bovendien hebben ze een techniek bedacht waarbij de tunnel als fundament geldt voor de bovenliggende brug”. En dat is hard nodig, want uit cijfers van  het CBR blijkt dat de fundamenten er slecht aan toe zijn. Er hoeft bijvoorbeeld maar een kernexplosie plaats te vinden of de brug is er geweest.
De ondertunneling van de brug zal in 6 fasen geschieden:

  1. Het draadloos maken van alle telefoon- en internetleidingen d.m.v. access points. Inwoners aan de westzijde van de stad kunnen daardoor tijdelijk hinder ondervinden bij het tv kijken en internettten. Voor drinkwater en elektriciteit is dit nadrukkelijk niet het geval. Het drinkwater wordt uit de Maas gepompt en de electriciteit wordt via het Belgische stroomnetwerk vanaf de elektriciteitscentrale in het Waalse Tihange geleverd.
  2. Het graven van een gat om de graafmachines naar beneden te laten.
  3. Het daadwerkelijke graven van de tunnel.
  4. Het stutten met een beproefde techniek uit de mijnbouw:  de Gerlachtechniek
  5. Het gieten van nieuwe betonnen fundamenten en wanden voor de tunnel en brug
  6. Het inrichten van de tunnel.

De tunnel komt uiteindelijk aan de andere zijde weer boven de grond.
Tegelijk met de eerste fase wordt het verkeer aan de westzijde omgeleid. Daardoor wordt de eerste hinder voelbaar. Naar verwachting is de ondertunneling van de Noorderbrug in 2029 klaar.

De voortgang valt tevens de volgen op www.noorderbrugtunnel.nl Al hebben wij gemerkt dat de site soms wel eens uit de lucht is, probeert u het dan op een later tijdstip nog eens.