In Maastricht zijn afgelopen week tijdens werkzaamheden nabij stadion De Geusselt resten gevonden van een badhuis uit de 21ste eeuw. Archeologen spreken van een unieke vondst. Het badhuis was ten tijde van de bouw hypermodern.
Stadsarcheoloog Rick Vinders verklaart het enthousiasme: “Ondanks het feit dat de opgegraven stukken zich in niet al te beste staat bevinden kunnen we hier toch wel spreken van een unieke en zeer zeldzame vondst. Tot nu toe hebben we al resten gevonden van een binnenbad, een buitenbad en een pierenbadje. Verder hebben we een tegel gevonden waar de diepte van het buitenbad op staat aangegeven. Het blijkt dat mensen uit die tijd toch in dieper water zwommen als dat aanvankelijk gedacht werd.” Ook lijken er aanwijzingen te zijn dat er tijdens de bouw fouten gemaakt werden:”We hebben het sterke vermoeden dat er iets met de gevels niet in de haak was.”
De vondst doet de archeologen al meer dan een week dagelijks de wenkbrauwen fronzen. Collega stadsarcheoloog Maarten Scheppers erkent dit: “Als je ziet hoe groot, maar tegelijk ook sober, ja bijna karig dit badhuis was opgezet, vraag je je af hoe dit ooit rendabel heeft kunnen zijn. Dit badhuis wijkt duidelijk af van de andere gevonden baden uit die tijd. Je ziet ook dat er bepaalde faciliteiten afwezig lijken te zijn geweest, althans wij hebben ze nog niet gevonden.”
Volgens de stadsarcheologen hebben ze het gebied al goed in kaart gebracht. Het duurt echter nog wel een tijd voordat men met meer informatie kan komen. Of uiteindelijk stukken in het Bonnefantenmuseum tentoongesteld gaan worden kunnen de archeologen nog niet zeggen: “Daar is het nu nog veel te vroeg voor, we gaan eerst koffie drinken, daarna zien we wel”.